OVB Damir Andrić – Krediti Đakovo

OVB Damir Andrić – Krediti Đakovo

Krediti mogu predstavljati izazov, a pojedinci često traže pomoć pri odabiru najpogodnijeg kredita i optimalne banke za njegovu realizaciju.

Za pomoć u procesu realizacije kredita možete se obratiti vanjskom suradniku OVB-a, Damiru Andriću, koji će Vam ponuditi informacije o kreditu prilagođenom Vašim potrebama.

Damir Andrić najprije razgovara sa svakim klijentom o njegovim ciljevima i željama. Fokusira se na dugoročno, sveobuhvatno i prvenstveno klijentu prilagođeno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava, što uključuje i pružanje informacija o kreditima različitih vrsta.

Neovisno, je li Vam potreban stambeni kredit za kupnju nekretnine ili nenamjenski kredit za druge svrhe, Damir Andrić će Vam ponuditi informacije o kreditima koji odgovaraju Vašoj financijskoj situaciji. On će pregledati ponude na tržištu, dostaviti Vam ponude pomoću kojih ćete odlučiti što Vam najbolje odgovara.

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte Damira Andrića putem mobitela +385 95 845 86 89 ili putem e-maila damir.andrić@hr.ovb.eu.

Izvor fotografije: OVB Allfinanz Hrvatska

OVB Damir Andrić – Stambeni krediti Đakovo

OVB Damir Andrić – Stambeni krediti Đakovo

Stambeni krediti mogu predstavljati izazov, a pojedinci često traže pomoć pri odabiru najpogodnijeg kredita i optimalne banke za njegovu realizaciju.

Za pomoć oko realizacije stambenih kredita, možete se obratiti vanjskom suradniku OVB-a, Damiru Andriću, koji će Vam ponuditi informacije o kreditu prilagođenom Vašim potrebama.

Damir Andrić najprije razgovara sa svakim klijentom o njegovim ciljevima i željama. Fokusira se na dugoročno, sveobuhvatno i prvenstveno klijentu prilagođeno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava, što uključuje i informacije o kreditima različitih vrsta.

Neovisno o tome za što Vam je potreban stambeni kredit, Damir Andrić će Vam ponuditi informacije o kreditu koji odgovara Vašoj financijskoj situaciji. On će pregledati ponude na tržištu, dostaviti Vam ponude pomoću kojih ćete odlučiti što Vam najbolje odgovara.

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte Damira Andrića putem mobitela +385 95 845 86 89 ili putem e-maila damir.andrić@hr.ovb.eu

Izvor fotografije: OVB Allfinanz Hrvatska

OVB Damir Andrić – Gotovinski krediti Đakovo

OVB Damir Andrić – Gotovinski krediti Đakovo

Gotovinski krediti mogu predstavljati izazov, a pojedinci često traže pomoć pri odabiru najpogodnijeg kredita i optimalne banke za njegovu realizaciju.

Za pomoć u procesu realizacije gotovinskog kredita, možete se obratiti vanjskom suradniku OVB-a, Damiru Andriću, koji će Vam ponuditi informacije o kreditu prilagođenom Vašim potrebama.

Damir Andrić najprije razgovara sa svakim klijentom o njegovim ciljevima i željama. Fokusira se na dugoročno, sveobuhvatno i prvenstveno klijentu prilagođeno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava, što uključuje i informacije o kreditima različitih vrsta.

Neovisno o tome za što Vam je potreban gotovinski kredit, Damir Andrić će Vam ponuditi informacije o kreditu koji odgovara Vašoj financijskoj situaciji. On će pregledati ponude na tržištu, dostaviti Vam ponude pomoću kojih ćete odlučiti što Vam najbolje odgovara.

Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte Damira Andrića putem mobitela +385 95 845 86 89 ili putem e-maila damir.andrić@hr.ovb.eu

Izvor fotografije: OVB Allfinanz Hrvatska