Branitelj eko recikliranje – Otkup metala Đakovo

Branitelj eko recikliranje – Otkup metala Đakovo

Otkup metala jedna je od niza usluga koje nudi đakovački Branitelj eko recikliranje.

Branitelj eko recikliranje omogućuje otkup svih vrsta metala kao što su čelik, gus otpadni, otpadni lim, aluminij, olovo, prokrom, bakar i mesing. Također otkupljuju istrošene akumulatore, stara vozila i vozila koja nisu u voznom stanju.

U njihove usluge ulazi i recikliranje građevinskog materijala kao što je beton, cigle, crijep, pločice, keramika, zemlja, kamenje, kamen tučenac za nasipavanje pruge, građevinski materijali na bazi gipsa, miješani građevinski otpad od rušenja, asfalt, otpaci od rezanja drva, i otpaci iz vrtova. Branitelj eko recikliranje nudi i uslugu drobljenja građevinskog materijala koji pretvaraju u nasipni materijal i materijal iskoristiv za daljnje građevinske radove. Nude i uslugu vaganja do težine od 50 tona, a sve svoje usluge nude na području Hrvatske i u zemljama Europe

Branitelj eko recikliranje možete pronaći u Đakovu na adresi Makarska 17, a za sve upite, informacije i narudžbu proizvoda možete ih kontaktirati pozivom na brojeve telefona +385 99 228 7179 te slanjem poruke na e-mail adresu [email protected].

Branitelj eko recikliranje Đakovo- Kameni građevinski materijal u Đakovu

Branitelj eko recikliranje Đakovo- Kameni građevinski materijal u Đakovu

Branitelj eko recikliranje nudi prodaju kamenog građevinskog materijala u Đakovu.

Kameni građevinski materijal dijeli se na tehničko-građevinski kamen, kameni agregat, nasipni kameni materijal i drobljeni nasipni materijal dobiven od recikliranog kamenog otpada. Tehničko-građevinski kamen od 0 do 30 mm prodaje se po cijeni 110 kn/t, a od 0 do 60 mm također 110 kn/t. Kameni agregat od 0 do 4 mm prodaje se po cijeni 125 kn/t, a od 0 do 16 mm po cijeni 120 kn/t. Nasipni kameni materijal od 0 do 25 mm prodaje se po cijeni 25 kn/t, a od 0 do 2 mm po cijeni 50 kn/t. Drobljeni nasipni materijal od 0 do 75 mm prodaje se po cijeni 55 kn/t.

Branitelj eko recikliranje osim prodaje kamenog građevinskog materijala u Đakovu, nudi recikliranje, odnosno drobljenje građevinskog materijala kao što su beton, cigle, crijep, pločice, keramika, otpaci iz vrtova i slično. Prema zakonu sve tvrtke s građevinskom djelatnošću moraju zbrinjavati građevinski otpad.

Za sve dodatne informacije i narudžbu kamenog građevinskog materijala nazovite +385 31 818 907 ili +385 99 22870179 ili pošaljite e-mail poruku na [email protected].