Najam građevinske skele AM-10 EN koja se pokreće pomoću kotača jedna je od mnogih iz širokog spektra usluga koje nudi Energa.

Pokretna skela AM-10 EN projektirana je i izrađena u skladu s važećim odredbama Norme za pokretne platforme i radne tornjeve, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri upotrebi radne opreme te je kao takva sigurna za korištenje.

Skela je višenamjenska i može se vrlo lako sastaviti za različite visine i potrebe. Sastoji se od baznog dijela na koji se dodaju katovi, a njezinu specifikaciju možete vidjeti ovdje:

– dimenzije skele: 1000 x 2000 mm
– ukupno dozvoljeno opterećenje platforme: 200 kg/m2
– visina jednog kata skele: 1,60 m
– težina baze s kotačima: 52 kg
– težina dodatnog kata: 34 kg
– svi metalni dijelovi skele su pocinčani

Prilikom korištenja skele treba voditi računa o sigurnosti i paziti da su sve njezine komponente spojene na odgovarajući način.

Energu  možeš pronaći u Đakovu na adresi Ulica Petra Preradovića 217d, a za više informacija o najmu pokretne skele možeš ih kontaktirati na broj telefona +385 91 184 0326 ili na mail [email protected].