Otkup metalnog otpada u Đakovu jedna je od usluga Branitelj eko recikliranje Đakovo.

Branitelj eko recikliranje Đakovo otkupljuje: čelik i gus, mesing, lim, aluminij, olovo, bakar i prokrom. Cijena otkupa metalnog otpada nije fiksna već je promjenjiva. Branitelj eko recikliranje se također bavi otkupom akumulatora i vozila. Nakon vaganja metalnog otpada odmah dobijete novac u gotovini. Djelatnici Branitelj eko recikliranje Đakovo osposobljeni su za rad sa sekundarnim sirovinama te za rad na siguran način. Veliku ulogu imaju pri zaštiti okoliša, a rezultat recikliranja su vrijedne sirovine koje se prodaju kao sekundarne sirovine te vraćaju nazad u proces proizvodnje. Branitelj eko recikliranje Đakovo posjeduje vlastiti prostor za skladištenje metalnog otpada, digitalne vage, uredno baždarene i servisirane te strojeve za obradu metala.

Za sve ostale informacije i upite možete ih kontaktirati na broj telefona +385 31 814 502, mobitel +385 992287179 ili ih možete osobno posjetiti na adresi Makarska ulica 17, Đakovo.