Prodaja crne slavonske svinje u Đakovu jedna je od usluga Branitelj eko hrana Đakovo.

Crna slavonska svinja je autohtona Hrvatska svinja, nastala u okolici Osijeka, na imanju Pfaifera u Orlovnjaku krajem 19. stoljeća. Crna slavonska svinja nastala je križanjem lasaste mangulice i berkšira, uz sudjelovanje polandkine. Na kraju križanja dobivena je vrsta s izrazito dobrom kakvoćom mesa, vrlo otporna i prilagođena uzgoju na našim prostorima. Crna slavonska svinja hrani se žirevima, ječmom, pšenicom i žitom, koji su proizvedeni na ekološki način, te travom i sličnim biljem koje se nalazi u šumi. Branitelj eko hrana Đakovo uzgaja crne slavonske svinje na otvorenom jer se radi o pasmini koja iskorištava siromašna i niskokvalitetna krmiva te se tako njezina hranidba bazira na ispaši i šumskim plodovima, uz dohranu sa žitaricama.

Za sve ostale upite i informacije možete ih kontaktirati pozivom na broj +385 91 184 0335 ili +385 31 818 907 ili ih možete osobno posjetiti na adresi Makarska ulica 17, Đakovo.