Otkup akumulatora u Đakovu jedna je od usluga Branitelj eko Đakovo. Otkupna cijena akumulatora po kojoj Branitelj eko Đakovo otkupljuje akumulatore je 4 kune po kilogramu.

Stari i istrošeni akumulatori su veliki zagađivači životne sredine ako se s njima ne postupa na ekološki prihvatljiv način. Budući da stari i istrošeni akumulatori spadaju u opasan otpad moraju se pravilno skladištiti i transportirati do ovlaštenog skladišta koje ima sve neophodne dozvole za rad s tom vrstom otpada. Branitelj eko Đakovo posjeduje sve licence i certifikate koji su potrebni za otkup akumulatora u Đakovu. Kada vam se pokvari vaš akumulator, možete ga donijeti u Branitelj eko Đakovo i predati ga na reciklažu te ćete za njega dobiti adekvatnu novčanu naknadu. Branitelj eko Đakovo otkupljuje stare i istrošene akumulatore od ups-a, motora, automobila, traktora, viljuškara, kombija, kamiona, autobusa, solarnih panela, akumulatore namijenjene za napajanje električnih sistema i startanje plovila, centralnog grijanje i sl. Stari i istrošeni akumulatori preuzimaju se od fizičkih i pravnih osoba, vrši se njihovo vaganje te se popunjava papirologija koja je propisana po Zakonu.

Za više informacija u vezi otkupa, načina skladištenja i rukovanja starim akumulatorima možete ih kontaktirati na e-mail [email protected], pozivom na broj +385 91 184 0335 ili +385 31 818 907 ili ih posjetite na adresi Makarska ulica 17, Đakovo.