Koje mjere aktivnog zapošljavanja vrijede u 2022. godini?

Koje mjere aktivnog zapošljavanja vrijede u 2022. godini?

Proteklih godina pristiglo nam je veliki broj pitanja sa strane budućih, a danas sadašnjih poduzetnika na temu pokretanja poslovanja i informacija za aktivne mjere samozapošljavanja koje provodi HZZ. Iz tog razloga, ove godine odlučili smo javno pozvati sve zainteresirane osobe za pokretanje vlastitog poslovanja da nam se obrate za sve potrebne informacije i smjernice.

Tako veseli podatak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je u 2021. godini sklopljeno 630 ugovora za potporu za samozapošljavanje za registraciju tvrtke u Osječko-baranjskoj županiji. Najveći broj otpada na Grad Osijek, gdje je sklopljen 341 takav ugovor, dok je na području Grada Đakova sklopljeno 117 ugovora.

Pokreni vlastiti posao uz mjeru aktivnog zapošljavanja

Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni rad i Stalni sezonac, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika.

Najvažnije novosti koje donosi program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:
– veći iznos potpora za samozapošljavanje
– veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
– širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
– produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
– produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
– administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
– nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
– mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Cilj podmjere Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva. Opširnije o mjeri Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku možete pročitati ovdje.

Vezano uz mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, radi se o potporama za samozapošljavanje te potporama za zapošljavanje i pripravništvo u kojima se uvećanim iznosom financiraju zahtjevi koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta. Sve o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti možete pročitati ovdje.

Detaljnije objašnjenje kriterija za zelena i digitalna radna mjesta te uvjeti i kriteriji dodjele potpora kao i on-line predaja zahtjeva za sve mjere iz programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini dostupni su na mrežnoj stranici www.mjere.hr.

Za sve savjete i informacije javite se ovdje.